sSkladište

Aplikacijski sustav za skladišno poslovanje sSkladište, logotip

Aplikacijski paket za skladišno poslovanje

Moderan pristup poslovanju zahtjeva brzo i ekonomično upravljanje zalihama bilo da se radi o zalihama trgovačke robe, sirovina, ili vlastitih proizvoda. Često je velikim dijelom imovine poduzeća sadržanom u uskladištenim zalihama teško upravljati jer se nalazi izvan informatičkog sustava poduzeća.

sSkladište je aplikacijski paket za skladišno poslovanje koji omogućuje brzo i ekonomično upravljanje zalihama, automatizirajući praćenje ulaska i izlaska robe iz skladišta, te inventuru. Sustav koristi ručne terminale (ručna računala) s ugrađenim čitačima barkoda i programsko rješenje koje skladište i radne procese u njemu integrira u informatički sustav poduzeća.